Çem-San Entegre Sistem Politikası 
whatsapp
   

Çem-San Entegre Sistem Politikası


2018-05-04 / Çem-San Çelik Mobilya

Paylaş Paylaş Paylaş

ÇEM-SAN Çelik Mobilya İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti., 1982 yılından bu tarafa güven ve gelişim ilkeleri doğrultunda çelik mobilya üretimi gerçekleştirmektedir. Yurt içi ve yurt dışı müşterileri talepleri doğrultusunda üretim prosesleri yürütülmektedir. Müşterilerden gelebilecek, farklı taleplere cevap verecek bilgi ve teknoloji alt yapısına sahiptir. Yoğun bir rekabet ortamında şirketimizin öncü kimliği ile varlığını sürdürebilmek için, rekabeti uluslararası standartlara uygun ve kalitede gerçekleştirmemiz gerekmektedir.

Şirketimiz Kalite, İSG & Çevre politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almıştır.

 • Kaliteli Hizmet
 • Etkin ve Teknolojik Çözümler Üretmek
 • Mutlu ve Memnun Müşteri Sağlamak
 • Yasalara, Mevzuatlara Tavizsiz Uymak
 • Müşterilerimizi ve Çalışanlarımızı Varlık Kaynağı Kabul Etmek
 • Kalite, İSG & Çevre Yönetim Sistemlerinin Şartlarına Uymak ve Sürekli İyileştirme Sağlamak
 • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek
 • Çevresel boyutları belirlemek çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek ve sürekli güncellemek
 • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkların miktarını ve doğal kaynak tüketimini azaltmak için gerekli çalışmaları yaparak, kirliliği önlemek
 • Geri dönüşüm imkânı olan her türlü mamul, yarı mamul ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri yapmak
 • Söz konusu yaklaşım ve önceliklerimizi kamuoyu ve diğer ilgi gruplarımızla paylaşmak

Şirket personelimizin bu ilkeler etrafında çalışmaları ve bilinçli hareketleri kurulan Kalite, İSG & Çevre yönetim sistemimizin etkinliği açısından son derece önem arz etmektedir.

 

                                                                                                                       GENEL MÜDÜR

                                                                                                                      KP – 30.03.2018